Статьи на разных языках

Бабкан гъахьи йигъ къайд апIруган, торт гьязур дапIну, гьаддиин шамар иливну, хъасин уф дапIну ктIубшвувалиъ фу мяна туврайкIан кIури узу гьарган фикир апIури шуйза.

Думу ляхин бицIидариз разивал бадали апIури шул, кIури фикир шуйиз. Хъа улихьнаси саб шикил гъябкъюнзуз, душваъ сар 80 йис тамам дубхьнайи бабу тортниин али шамариз уф апIурайи. Думуган, узу му ляхникан хъанара артухъди аьгъю апIуз хъюгъза.

Му суалназ жаваб абгуз ва гьацира мидин гьякьнаан имбударин фициб фикир вуш аьгъю апIбан бадали, узу йис соцсетарин страницайиъ айидариз гьамциб суал дивунза:

Индияда гъалибвал къачуна ватандиз хтай Тимура, 1399-йисуз Самаркандда (Узбекистан) жуьмядин мискIин эцигун кьетIна. Халкьдин арада адан тIвар Биби-ханум хьиз чкIана. МискIин, гьа вахтунин архитектурадин къайдада аваз туькIуьрнавай. Идан гьакъиндай Тимуран машгьур гафар ава: «Эгер вун чи чIехивилин жигьетдай шаклу ятIа, килиг садра чи дараматриз». МискIин са гъвечIи вахтунда – вад йисуз эцигнавай ва ам гьакъикъатда Тимуран рикI алай паб Сарай-Мульк-Хануман кIвачихъ янавай.

Инсаннал гьарца кьини ишла дувайсса задру цири куну цIуххирча, кьянкьану учин бучIир, щак бакъа ми усру ва янна душиву. Уссал ва янналул жулва щалвагу чурх буручлай бур дякьия, кIиришивруя, ва цаймигу хьуна дакьин бюхъайсса зарал биян буваймуния ва чил ярунния. Усру дакъа яхъанахъисса инсанвагу акъахьунссар учин бучIир. Цалчин усру дурма цуривгу мяйжанну кIулну бакъар.

Усру лаххаву суннатссар. Идавсил увкуссар: «Усру хIадур дулувара, усру лархсса адимина чай буртти ивкIма кунассар» (Муслим, 2096).

Сен билип къой, оьктемлик – о адамны къылыкъ-хасиятыны бир аламаты ва ругьуну белгиси болуп токътай. Шо адам оьзгелерден артыкъ экенине инанывдур. Оьктемлик – о адамгъа гьакълыкъны гьис этмеге пуршав этеген аврувдур.

Оьзюне абур этивню гёзлев, берилеген насигьатланы инкар этив, ачувлу сёйлев, бирев береген таклифлеге жавап гьисапда къазапланыв ва башгъа адамланы тёбен гёрюв оьктемликни гёрюнеген белгилери болуп токътай.

Оьктемликден адамны оьзюню оьр тутув, гюллев, ачув йимик хасиятлары да тувулуна.

ИшбархIи дунъяличиб бурсибиубли саби магьарла вягIдурти дирес, сарира Исламлизир 1500 дус гьаларал дирули калунти.

ЦIикурис мекъ барайчи ва барили гIергъи гьалмагъли дедибти савгъатуни сарирегIтицун дирути сари ва сунес дигуси кьяйда илди пайдаладарес ихтияр лебси саби. Рахли, хIейгеси анцIбукь бетаурли илди декIарбикалли, хьуна лебдеш сунечил калуси саби. Илала дурабад, хьунул рузули риалли, илала алапа сунелацун бируси саби.

ГIелму тIалаб гьабиялде ГIабдуллагь ибн ГIаббасица кутакаб кIвар кьолаан. Авараг чIаго вугеб мехалда гьесдасан тIалаб гьабулаан гIелму. Авараг накълулъидал гIелму тIалаб гьабизелъун чIахIи-чIахIиял асхIабзабазухъе унаан. Гьес бицунаан: «Аварагасул асхIабас цIияб хIадис бицунеб бугин рагIидал, къалъул какдаса хадуб кьижарав дида макьилъ бихьулаан гьев асхIабасул рукъалъул нуцIида аскIовеги ун, рагьумахIиялда цебе дирго ретIелги тIамун, цинги гьороца дир гьурмаде сали-хIур пун бачIунеб.

Әхмәдзәки хәзрәт, Совет чорының чиксез каршылыкларына карамастан, халыкны иманга, хакыйкатькә, әдәп-әхлакка өндәгән, дин юлында армый-талмый хезмәт иткән, 1970-90 елларда эшли торган бердәнбер мәчет – Мәрҗани мәчетендә имам hәм 1980 елдан – СССРның Европа өлеше һәм Себер мөселманнарының Диния нәзарәте казые булган. Ул бүгенге дин әһелләре өчен дә бер үрнәк. Әхмәдзәки хәзрәт вәгазьдә сөйләде: «Адәм баласының гомере бик кыска, шуңа күрә аны заяга үткәрмәгез. Вакытларыгызны бушка уздырмагыз. Үзегезне яхшы исем белән искә төшерерлек гамәлләр кылып калырга тырышыгыз.

Африка, ухьуз аьгъюганси, аьхю ва гъалин яркврар айи йишв ву. Саб ражари сар Наим кIуру кас ярквраъ марцци гьавайихь лицуради гъахьну. Уткан гьарар, марцци гьава – фукьан утканвал даринхъа?! ДумутIанна гъайри, думу ярквраъ уткан ва ицци ниъ туврайи кюкйирра айи.

Исламдин тарихда мусурманриз чи диндин девлетлувилер ва лайихлувилер рикIел гъидай ва чеб Мугьаммад Пайгъамбардин таржумагьалда гьатнавай гзаф вакъиаяр ава. Адан кьилел атай аламатар чун патал хъсан тарс я. Мугьаммад Пайгъамбардин уьмуьрдай виридалайни рикIел аламукьдай вакъиайрикай сад адан йифен сиягьат (Исраъ) ва ам цаварал тухун (Ми’раж) я.

ТасбихIрал чаклил баян

ТасбихIрал чак – мукьра ракааьтрайсса чакри. Мунил савав дакъассар, чIун дакъассар, та барчагу байссар. Дяхтта буллай ухьурча мукьрагу ракааьт цачIу данссар хьхьувай буллай ухьурча кIи-кIира личIийну данссар. Му байсса куцгу: «на нийят дурунни тасбихIрал ссуннатсса чаклил кIира ракааьт дан (ягу мукьра ракааьт дан) Аллагьу акбар» – куну бахIинссар. Яла альхIам буккинссар, яла ци бунугу ца сура буккинссар, яла кьус икIаннин ацIния ххюйлва «субхIаналлагьи вальхIамдулиллагьи ва ла илагьа илла-ллагьу валлагьу акбар» -учинссар.

Башир шайых 1810-нчу йыл бырынгъы Эндирей юртда тувгъан. Гьажиевлени тухумуну еттинчи яда сегизинчи ата-бабаларыны алим ва гьажи болгъан вакилинден тувгъан. Атасы Абу, ата-бабалары йимик, валини даражасында болгъан ва ол да Эндирейде гёмюлген. Башир шайыхны аталарыны ва дос-къардашларыны къабурлары да Эндирейде.

Турциялизиб 40 млн хьунул адам хIербирули саби, амма илдани косметика камли пайдаладиру. Илди хьунул адамти лугIянси ва умуси дяхIла камличил декIарбулхъути саби. ДяхIла кам жагали калахъес багьандан илдани чула халанешаназирад дагьурти дигIяндешуни пайдаладиру.

ДяхIла кам сагадиран (скраб):

1 чяйла кьулса урхьула зела;

1 халаси кьулса варъала;

Массажбируси тяхIярли скраб камлизи суркбарая, 2-3 минут батурли бирцая.

Курхьен, баргъич тIад ххеялъ инсанасе кинаб асар гьабулебали халгьабун, гIалимзабазда гьоркьоб бахIс унеб буго. Дагьаб заманалъ цебе абулеб букIана меседил баргъич даимго ххун тезе заралияб бугин, хасго бихьиназе. Заман банагIан гьеб магIданалъе химиялъулаб асар гьабулеб гIаламат лъугьунеб буго. Гьелъ бихьинчиясул лугбузул низамги хвезабулеб буго.

Руччабазейин абуни гьелъ зарал гьабулеб гьечIо. Гьелъие гIиллалъун гIалимзабаз рехсолеб буго гьезул жанисеб рахъ ва гIаврат, къватIисан асар гьабиялдаса цIикIкIун цIунараб букIин кколин.  

Ислам диненә кадәр хатын-кызның бернинди хокукы юк иде. Мәсәлән, Франциядә хатын-кызны кешенең суррогаты, җәмгыятьтәге бөтен бәлаләр хатыннардан килә дип санаганнар. Кытайда хатын-кыз шайтанның иярчене, кешеләрне начарлыкка өндәүче исәпләнелгән. Япониядә хатын-кызны, нәҗесле булып яратылган дип уйлап, җәмгыятьтән аерып тотканнар. Индуслар ире вафат булган хатын-кызны тереләй яндырганнар. Яндырмаган очракта – хурлап, җәмгыятьтән куганнар. Христиан динендә хатын-кызны руханияткә комачаулаучы буларак кабул иткәннәр, шул сәбәпле ирләргә гомер буе монах булып яшәргә тәкъдим ителгән.

Аллагьу Тааьлайи инсанариз заан аьгъювалар тувну, ва дурари гьадму чпиз туву аьгъювалариинди дюн’яйиъ жюрбежюр дигиш’валар арайиз гъахну.

Ари гьацдар арайиз гъахи ляхнарикан саб рукьан рякъяриин гъягъру транспорт гъабхьну.

Вагъунариъди гьарйигъан милионариинди пассажирар мина-тина гъягъюра. Дурарин арайиъ гизаф мусурмнарра а.

Рякъюъ учIвруган Аллагьдин ччвур кIваин апIин

Магьа учву ярхи рякъюъ учIвуз гьязур гъахьунчва, ари гьадму вахтна мусурман касди, жвув рякъюъ фици духьну ккундушра, фикир дапIну ккунду.

Заз куь куьмек ва меслят кIанзава. Кар ана ава хьи, эвел за вагьабитрин фикирар кьунвай, анжах чидач гьикI хьанатIа, гила а хилен векилри лугьузвай са гафунихъни зун ягъазмач. Абуру лугьузвай гзаф пай ихтилатар уьмуьрдихъ галаз дуьз текъвезвайди за кьатIана. Гзаф вахтара абуру лугьузвай гафар гьа чпи кьилиз акъудзавач. Гила зи руьгь ичIи хьанвайди хьиз я. Зи иман налугьуди квахьна, чидач…

1. Зувату яла хъинма – Кьуръан цанмагу лавхьхьуну цайминнангу лахьхьин буваймари. (аль-Бухари, Муслим).

2. Кьуръанналува ца хIарп дурккуманан ца чири чичайссар, яла му чири ацIлийну гьаз бувайссар. (Ат-Тирмизи).

3. Инсантал цачIун бавтIун, Кьуръан бувккуну, куннан куннал лахьхьингу буварча, миннайн паракьатшиву ва Аллагьнал  рахIматирттал буллугъшиву, неъматру ликкантIиссар, малаиктал миннал лагма бацIантIиссар, Аллагьнал  ЦачIанма гъансса лагъартуннал дянив (идавстурал ва малаиктурал) ми инсантурая цIа дувантIиссар (Муслим, Абу Давуд).

Пашманлыкъ

Билигиз, пашманлыкъ – шо супулукъну якъчыларыны даражасы, ва Къудратны Еси Аллагь пашман юрекни сюе. Къудратны Еси къулну сюйген заманда, ону юрегине пашманлыкъ ва йылыв гелтиреген затны сала. Яратгъаныбыз къулну гёрюп ярамайгъан болса, ону юрегине шатлыкъ ва йыбанч гелтиреген затны сала.

СекIал хIебалуси кьукья бикIар: «Адамтас вягIза-насихIят хIедурули, я саби бархьхIейули, я чус тарбият хIебирули лехIкахьибси шайхлис, иш сай гIяхIси шайх или». Иши викIни ашкарси абдалдеш саби. ХIякьикьатлизив марси шайх, адамтас чула диннизиб манфагIятдеш барес багьандан, гьала дакIукавхъи гъайкайкIар. Илкьяйда дакIукавхъи гъайвикIни марси шайхличиб чебкабирар. (Анварул Кьудсийят).

Идбаглира иб: «Чи виаллира бусурмантала анцIбукьлумачи багичебдеш хIебирули, их адам нушазивадли ахIен» или. (Васаилул мурид 276 бяхI).

Шуны белегез, диннең асылында күркәм холык ята, Пәйгамбәребез Мөхәммәд шул күркәм, матур холыкны камилләштерү өчен иңдерелде. Бу хакта Аллаһының Илчесе : «Дөреслектә, мин күркәм холыкларны камилләштерү өчен җибәрелдем», – диде.

Күркәм холыкның асылы – ул кешенең гаиләсендә, хезмәткәрләре белән һәм гомумән мөселманнар белән яхшы мөгамәләдә булуы.